Tajemnice piramid


Kto zbudował Wielką Piramidę ?

   Piramidy to fascynujące zjawisko, chociaż tak naprawdę to nikt nie wie, jak zostały zbudowane. Kiedy przyjrzeć się ich budowie i położeniu okazuje się, że starożytni Egipcjanie musieli dysponować wiedzą, którą odkryto tysiąc lat później. Jak więc to możliwe, że wznieśli tak precyzyjnie skonstruowane budowlę jak piramida Cheopsa? Do jej budowy zużyto 2,5 miliona tak starannie dopasowanych bloków skalnych, że pomiędzy nimi nie mieści nawet ostrze żyletki. Piramida wznosi się na tak skonstruowanych fundamentach, że mimo niewyobrażalnego ciężaru nie zapada się w grunt. Współcześni konstruktorzy za dopuszczalne uznają osiadanie budynków o 17 cm na 100 lat. Tymczasem piramida Cheopsa zapadła się półtora centymetra w ciągu 5000 lat. Herodot podjął się obliczeń, z których wynika, że piramidę wznosiło 100 tys. robotników, wymienianych co trzy miesiące przez 20 lat, czyli, że stanowi dzieło rąk 8 milionów ludzi, którzy w ciągu zaledwie trzech i pół minuty ustawiali jeden blok. I tak przez 24 godziny na dobę. A trzeba jeszcze pamiętać, że ówcześni budowniczowie nie wiedzieli nic o istnieniu ani koła jako środka transportu, ani o dźwigach, a także nie znali przyrządów.


Jeszcze do niedawna uważano iż piramidy budowali wyłącznie niewolnicy. Główny dyrektor kompleksu w Gizie odkrył znajdującą się w pobliżu wioskę, zamieszkaną przez robotników, którzy każdego ranka zmierzali na teren gigantycznej budowy. Dzięki odnalezieniu inskrypcji nagrobnych można być pewnym tożsamości ludzi tam pochowanych. Napisy informują „Dyrektor budowy grobowców”, „Dyrektor budowy piramidy”, ubogie groby należą do zwykłych robotników. Dzięki temu wiadomo, że każdy z boków budowli miał osobę za wszystko odpowiedzialną. Badania szczątków pochowanych robotników dowodzą, że nie byli oni niewolnikami, chowano ich bowiem w pobliżu króla. Badania wykazały też, że praca przy piramidzie powodowała m.in. uszkodzenie karku, które było spowodowane podnoszeniem i przesuwaniem ogromnych ciężarów. Kamienny blok ważył bowiem ponad 2 tony, podniesienie nawet dużo mniejszego głazu wymaga nadzwyczajnej i prawie ponadludzkiej siły. Budowa trwała ok. 20 lat, wykorzystano do niej ok. 1800 000 kamiennych bloków. Robotnicy pracowali 10 godzin dziennie przez 300 dni w roku, oznacza to, że jeden blok układano 2 minuty. Według teorii Roberta G. Moores’a Egipcjanie do podnoszenia bloków stosowali ramę w kształcie litery „A”. Musiała być ona wykorzystywana w dość pomysłowy sposób tak, by służyć podnoszeniu ponad dwu tonowych bloków. Kiedy robotnicy ciągnęli linę przymocowaną do bloku, ruch ramy podnosił go, w odpowiednio dobranym miejscu inni robotnicy przymocowywali drugi kawałek liny do kamiennego bloku, co pozwalało na utrzymanie odpowiedniego naprężenia, pierwsza grupa robotników mogła wtedy poluzować linę i przyczepić ją w innym miejscu, ludzie pracujący przy ramie zaczynali ją ciągnąć wprawiając w ruch, kiedy blok znalazł się już na wysokości, z której mógł zostać wciągnięty na stopień piramidy, ludzie pracujący przy ramie napierali na liny przeciągając blok przez krawędź. Jedynym zachowanym dokumentem dotyczącym budowania piramid był opis sporządzony przez Herodota – historyka ze starożytnej Grecji.

budowniczy piramidpiramida cheopsa

Poprzedni artykuł

Następny artykuł